การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ม.ค. 2565 00:00:00

...

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญได้ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

ไฟล์แนบ :ประกาศเจตจำนงฯ

ไฟล์แนบ :ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ