การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

7 ธ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลว 7 ธ.ค. 64

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ลว 7 ธ.ค. 64