การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่าย เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทย ที่ถูกปล่อยตัวจากกรณีความไม่สงบในรัฐอิสราเอล

29 พ.ย. 2566 17:22:08

...
...
...
...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางจินตนา  งามสนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ข้อมูลแก่ นางบุญชอบ กองมณี มารดาของ นายบัญชา  กองมณี แรงงานไทยในอิสราเอล ที่ถูกปล่อยตัวประกันจากกรณีความไม่สงบในรัฐอิสราเอล โดยได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการเดินทางถึงประเทศไทย พร้อมทั้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ รวมถึงช่องทางการติดต่อส่วนราชการเพื่อขอทราบข้อมูลและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ