การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประสานการฝึกยกระดับ หลักสูตร “การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย”

29 พ.ย. 2566 17:20:55

...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประสานการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือเเละสมรรถนะเเรงงานรองรับการเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยี ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 2/2567 หลักสูตร “การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย”  กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10  ธันวาคม 2566 ณ บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาอำนาจเจริญ)