การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2565

21 ม.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2565

21 ม.ค. 2565 4

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ม.ค. 2565 4

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

21 ม.ค. 2565 5

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ม.ค. 2565 6

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2565

20 ม.ค. 2565 10

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ม.ค. 2565 9

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2565 11

ประกาศ ยกเลิกประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2565 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2565

19 ม.ค. 2565 16

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม