ไทย

การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 228/2566

30 พ.ค. 2566 6

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2566 6

ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2566

30 พ.ค. 2566 6

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2566 5

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

30 พ.ค. 2566 9

ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2566

30 พ.ค. 2566 5

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ป้าย

29 พ.ค. 2566 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 2566 24

ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2566

25 พ.ค. 2566 33

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม

25 พ.ค. 2566 27

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม