สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายฉลาด - อาจญาทา
-
ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545
นายอาทิตย์ - บุญคำ
-
ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่น2/2545
นายอนุสรณ์ - เกษศิริ
-
หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายสุริยนต์ - ศรีนามเกียรติ
-
สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายนิพนธ์ - ละครวงษ์
-
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
นายเสริมศักดิ์ - นาถาบำรุง
sermsak_@hotmail.com
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ