หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเผยแพร่ folder ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5 4 02/08/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 18 05/07/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 27 18 05/06/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 49 27 02/05/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 55 33 09/04/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 198 157 26/05/2560 04/01/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ folder งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 205 164 26/05/2560 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน pdf ขั้ันตอนการขอรับรองความรู้ความสามารถ 168 164 28/06/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน pdf การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 176 171 24/06/2559 06/07/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน pdf การฝึกยกระดับฝีมือ 101 96 24/06/2559 06/07/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน pdf การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 115 110 24/06/2559 06/07/2559 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน pdf การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 92 87 24/06/2559 06/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 24 รายการ