ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือแรงงานนยโสธร ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมด้านอาขีพ เพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ว้นที่ข่าว : 29/04/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมด้านอาขีพ เพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ว้นที่ข่าว : 26/04/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมช่างตัดผมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยโสธร
ว้นที่ข่าว : 04/03/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมด้านอาขีพ เพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
สนพ.ยโสธร เปิดฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ว้นที่ข่าว : 11/02/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
สนพ.ยโสธรฝึกอาชีพเสริมให้ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
สนพ.ยโสธร ฝึกยกระดับทักษะให้กับช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.ยโสธรฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สำนักงานฯยโสธร เปิดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย ตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สำนักงานฯยโสธรฝึกอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สำนักงานฯยโสธรฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สำนักงานฯยโสธร อบรมให้ความรู้เ้กี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯปี 45
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สำนักงานฯยโสธร ร่วมฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฯยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สำนักงานฯยโสธรเปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
สำนักงานฯยโสธรเปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แค็ดดี้
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
สำนักงานฯยโสธรเปิดฝึกอบรมฃ่างปูกระเบื้อง เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
สำนักงานฯยโสธร ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบริษัทซาบีน่า
ว้นที่ข่าว : 07/04/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 91 รายการ