ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ว้นที่ข่าว : 16/05/2562
จังหวัดยโสธรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 06/03/2562
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 04/02/2562
จังหวัดยโสธรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นำผู้รับการฝึกบริการตัดผมให้กับนักเรียน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นำที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการยโสธร
ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการผลิตภาพแรงงานสู้ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
มาตรการป้องกันปลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจิตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
สนพ.ยโสธร จัดประชุม กพร.ปจ.เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดยโสธร
ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
สนพ.ยโสธร ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
สนพ.ยโสธร ติวเข้ม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2
ว้นที่ข่าว : 01/04/2561
สนพ.ยโสธรจัดกิจกรรมคลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 07/03/2561
สนพ.ยโสธร จัดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
สนพ.ยโสธรจัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
สนพ.ยโสธร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ว้นที่ข่าว : 23/02/2561
สนพ.ยโสธร จัดกิจกรรมคลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ยโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สำนักงานฯยโสธร เปิดประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 110 รายการ