หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
30 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 กรกฎาคม 2559