หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0  ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก( SMEs)   กลุ่ม OTOP  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มองค์กรอาชีพ  รวมจำนวน 75 คน   ณ โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร

                ร้อยเอกทศพล  พันธ์เพ็ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ได้เปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงานช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการได้อย่างไร"  ทั้งนี้ สนพ.ยโสธร  มีส่วนร่วมในการให้บริการ ประสานงานและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะของกำลังแรงงานใน จ.ยโสธร  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  
 


ว้นที่ข่าว : 06/03/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด