หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมช่างตัดผมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยโสธร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมช่างตัดผมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยโสธร

                        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(30 ชม.)  ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร  ดำเนินการฝึก ระหว่างวันที่  4 – 8  มีนาคม 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

 


ว้นที่ข่าว : 04/03/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด