หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ณ วัดบ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  ซึ่งเป็นโครงการที่นำส่วนราชการออกไปพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการนำบริการจากส่วนราชการต่างๆออกไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  นำบริการให้คำปรึกษาและการแนะแนวในด้านการฝึกอาชีพ  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  รวมทั้งการแนะนำการขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองความรู้ ความสามารถ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ 


ว้นที่ข่าว : 13/02/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด