หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ทดสอบมาตรฐานฯช่างเครื่องปรับอากาศให้กับนักศึกษาอาชีวะ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน   ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพ่ณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จำนวน 15 คน ผ่านการทดสอบ 10 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานยโธร


ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด