หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานฯยโสธร ลุยสอบมาตรฐานฯ ให้กับช่างแอร์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิฃย์ขนาดเล็กระดับ 1 ให้กับผููประกอบอาชีพช่างเตรื่องปรับอากาศ จำนวน 20 คน ดำเนินการทดสอบ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  โดยมีผู้ผ่านการทดสอบรวมจำวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด