หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานฯยโสธร ลุยทดสอบมาตรฐานฯให้กับช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

18 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้า จำนวน 11 ราย ดำเนินการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เพื่อส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนการในการขอรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเป็นสาขาที่ถูกประกาศให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มิฉะนั้นจะมีโทษปรับ  โดยผู้ที่จะเข้าสู้ขั้นตอนของการขอรับรองความรู้ความสามารถ ก็จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฯเสียก่อนเพราะจเป็นส่วนของคะแนนในขั้นตอนของการขอรับรองความรู้ความสามารถุคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนในการประเมิน


ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด