หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร


ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง
ชื่อ - นามสกุล : ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-