หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ 18 6 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ