หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

            เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560


ว้นที่ข่าว : 22/09/2559