หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
หลักสูตรของหน่วยงาน pdf หลักสูตร 332 268 15/11/2562 15/11/2562 ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิทยากรเครือข่าย excel ทำเนียบสถานที่ฝึก 214 164 06/06/2561 06/09/2561 ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิทยากรเครือข่าย excel ทำเนียบวิทยากร 450 370 06/06/2561 06/09/2561 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 488 150 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 160 151 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 148 139 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือฯ นำเข้าในราชอาณาจักร 129 122 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 112 107 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 101 94 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 127 119 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การขออนุญาตและต่อใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบฯ 7 วัน 113 108 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder ขึ้นตอน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 55วัน 145 140 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 32 รายการ