หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
หลักสูตรของหน่วยงาน pdf หลักสูตร 46 24 15/11/2562 15/11/2562 ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิทยากรเครือข่าย excel ทำเนียบสถานที่ฝึก 169 120 06/06/2561 06/09/2561 ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิทยากรเครือข่าย excel ทำเนียบวิทยากร 356 292 06/06/2561 06/09/2561 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเตรียม inhouse 456 119 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร outside 137 130 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ 3วัน 125 117 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การขออนุญาตรายการเครื่องมือฯ นำเข้าในราชอาณาจักร 110 103 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 94 89 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 82 76 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 103 97 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ pdf การขออนุญาตและต่อใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบฯ 7 วัน 97 92 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ folder ขึ้นตอน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 55วัน 121 116 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 32 รายการ