ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 3 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2542 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นางปราณี - เหล่าหะเกียรติ 3 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2544 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายถวิล - พรหมสาขา ณ สกลนคร 3 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 3 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุรพล - ผู่ไชยเมือง 3 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2552 ผู้อำนายการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายดำริห์ - เวียงเพิ่ม 3 ธันวาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นางธัญมน - ชุตาภรณ์ 3 ธันวาคม 2562 - 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวกุลวดี - ยาดี 3 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายมานิตย์ - มงคลชื่น 3 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
นายธวัชชัย - ไชยรินทร์ 3 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ