ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง ตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 15/01/2563
โครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
ว้นที่ข่าว : 19/08/2562
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 09/07/2562
เดินหน้าตรวจให้คำแนะนำช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 01/07/2562
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 17/06/2562
พิธีเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 11-17 เมษายน 2562
ว้นที่ข่าว : 12/04/2562
ตรวจสอบความพร้อมฯ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ว้นที่ข่าว : 10/01/2562
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาพนักงานนวดแผนไทย รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
โครงการคลีนิคช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
สัมมนากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ62
ว้นที่ข่าว : 20/12/2561
พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ม.ราชภัฎ ปั้นบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 30/11/2561
การประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับบุคคลทั่วไป ตามโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน กิิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 27/11/2561
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 22/11/2561
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
ว้นที่ข่าว : 16/11/2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุตรดิตถ์
ว้นที่ข่าว : 15/11/2561
ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
สนพ.อุตรดิตถ์ จัดทดสอบมาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 13/11/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 129 รายการ