สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาด (COVID-19) ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท (ระยะเวลาการฝึก 3 วัน 18 ชั่วโมง) สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ตามรายชื่อที่ประกาศจากทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถเปลี่ยนสาขาฝึกอบรมได้ หากผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการฝึกอบรม

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
ช่วงเวลาฝึก : มิถุนายน - กรกฎาคม (วันเวลาจะแจ้งตามผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์)
สถานที่ฝึก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่ลิงค์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSff-s9fHz8e_HA9H9…/viewform

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
https://drive.google.com/…/1qEl1_O2i37wDGPw3qboqaTbHH…/view…                                                 

 

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------