หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
23 มีนาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 มีนาคม 2559