หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำดอกไม้จันทน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มิ.ย.62 สนง.พัฒนาฝัมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.62 จำนวน 20คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2  ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562