หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

22 ธ.ค.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 142คน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 08/01/2562