หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

26ธ.ค.61 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย จำนวน 21 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 08/01/2562