หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน

ข่าวฝึกอบรม

...

สนพ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 5 เม.ย 61 จำนวน 20 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 02/04/2561