หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สนพ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มี.ค. 61ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย ระดัับ ปวส. จำนวน 94 คน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 28/03/2561