หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

...

สนพ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 - 23 มี.ค. 61 จำนวน 20 คน  ณ  บริษัท มงคลสมัย จำกัด


ว้นที่ข่าว : 19/03/2561