หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...

สนพ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค 61 จำนวน 20 คน  ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทย อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 12/03/2561