หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สนพ.อุตรดิตถ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย ระดัับ ปวส. จำนวน 111 คน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561