หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน คนสวน พนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์มีความประสงค์ เปิดซองสอบราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด คนสวน พนักงานขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด ข้างล่างนี้


ว้นที่ข่าว : 13/09/2559