หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์


นายธวัชชัย ไชยรินทร์
ชื่อ - นามสกุล : นายธวัชชัย ไชยรินทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤศจิกายน 2503

ประวัติการศึกษา
  •  


ประวัติการทำงาน
  •  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2549 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) 2553 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)