หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำศิลปะประดิษฐ์ 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
2 การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ 30 3 มกราคม 2563 7 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ