หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
2 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 4 21 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
3 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 5 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
5 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 4 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
6 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 5 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
7 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 6 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 7 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
9 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 8 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
10 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 9 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 11 2 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
13 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 14 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
14 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 13 23 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
15 พนักงานนวดไทย 1 15 25 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 16 30 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ