ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติอต่อหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่ 201 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลน้ำริด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5542 8042, 0 5542 8302 โทรสาร 0 5542 8301 email: uttaradi@dsd.go.th