ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 1).PDF 45 KB .PDF 254 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2).PDF 36 KB .PDF 229 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3).PDF 43 KB .PDF 235 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4).PDF 37 KB .PDF 231 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5).PDF 39 KB .PDF 264 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ