หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
บริการสำหรับประชาชน jpeg นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 14 7 07/09/2561 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน pdf ทะเบียนวิทยากรโครงการผู้มีรายได้น้อย 16 0 07/06/2561 ดาวน์โหลด
วารสาร บทความ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 89 60 29/01/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (เมษายน) 153 109 16/05/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (มีนาคม) 103 87 07/04/2560 16/05/2560 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการ การพิจารณาคำขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานฝึกเตียมเข้าทำงาน 3 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4 0 20/06/2559 20/06/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน jpg แผนผังขั้นตอนการให้บริการงานยกระดับฝีมือแรงงาน 4 0 20/06/2559 ดาวน์โหลด
วารสาร บทความ jpeg เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 55 49 16/05/2559 16/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK folder เอกสารแนะนำหน่วยงานบริการหน่วยงาน 507 501 16/05/2559 ดาวน์โหลด
บริการสำหรับประชาชน pdf E-BOOK-คู่มือสำหรับประชาชน 4 0 16/05/2559 16/05/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 25 รายการ