ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ตรัง รับการตรวจการประกันคุณภาพโครงการ The Best of DSD 2017
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ว้นที่ข่าว : 01/06/2560
พิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 11/05/2560
ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT)
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
สนพ.ตรัง เพิ่มผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการ ด้วยกระบวนการ STEM WORK FORCE
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
สนพ.ตรัง จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พัฒนา ศักยภาพกำลังแรงงาน รองรับThailand 4.0 !
ว้นที่ข่าว : 28/02/2560
เสริมอาชีพแรงงาน สร้างเครือข่ายชุมชน
ว้นที่ข่าว : 25/01/2560
โครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2559
ศพจ.ตรังเปิดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
ว้นที่ข่าว : 14/11/2559
ตรังจัดฝึกอบรมะบบส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ว้นที่ข่าว : 28/10/2559
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใชังานระบบ E-SERVICE
ว้นที่ข่าว : 13/10/2559
ยกระดับฝีมือพนักงานต้อนรับ
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
เรียนรู้อัคคีภัย ปลอดภัยทั้งองค์กร
ว้นที่ข่าว : 04/08/2559
ศพจ.ตรังฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานทำความสะอาด
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
"ศพจ.ตรังร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพขาดแคลน"
ว้นที่ข่าว : 03/07/2559
ตรังรุกสร้างแรงงานด้านช่างสีรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 28/06/2559
ยกระดับฝีมือแรงงาน การดูแลและบำรุงสุขภาพผิวหน้า รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 15/06/2559
ศพจ.ตรัง รวมพลังช่างฝีมือ ยกระดับฝีมือด้านความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 05/06/2559
พิธีปิดโครงการ " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง " รุ่นที่ 4/2559
ว้นที่ข่าว : 29/04/2559
ศพจ.ตรังเปิดฝึกอบรรมหลักสูตร การทำขนมไทยและน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 10/04/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 52 รายการ