หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ตรัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกประจำจุดให้บริการ คลินิกช่าง ณ อาคารศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ให้บริการในช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพลมยาง ระดับน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันคลัทช์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย ซึ่งมีประชาชนชาวตรังและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ารับบริการที่"คลินิกช่าง"อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มด้วย


ว้นที่ข่าว : 03/01/2561