หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ตรังทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 1/2560 ให้แก่พนักงานจาก ห้างโรบินสัน สาขาตรัง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ร้านก่อเกียรติ บริษัท พี.เค. กันตังซีฟู้ด บริษัท เอส.วาย.อิเลคทรอนิกส์ บริษัท ภิญญาพัฒน์ เอ็มแอนดีอี กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจเอสเจ แอนด์ ที่ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิลเดท จำกัด และช่างอิสระมีผู้เข้าทดสอบฯ17คน และผ่านการทดสอบฯจำนวน 13 คน ระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายน 2560 ผ่านการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E -testing 12คน ไม่ผ่านการทดสอบภาคความรู้ 5คน ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้า สนพ.ตรัง ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถต่อไป


ว้นที่ข่าว : 19/11/2560