หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การทำดอกไม้จันทน์" (ดอกดารารัตน์) ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 61 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายในพระราชกุศล พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการฝึกแล้วจะได้รับความรู้ติดตัว สามารถทำได้เองพร้อมนำไปแจกจ่ายบุคคลอื่น และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นในชุมชนได้อีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 01/06/2560