หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง (นางกิติมา  ศิริประธาน) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน (นายประพาดร  แสงหอย)  ร่วมพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 131 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 สำหรับโครงการนี้เป็นการดำเนินการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ปกครองจังหวัด ตำรวจ สาธารณสุข กองร้อยอส.จ.ตรัง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังจะดำเนินการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าค่ายด้วยระยะเวลา 3 วัน 18 ชั่วโมง  ประกอบด้วยสาขาการปูกระเบื้อง สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สาขาการสกรีน และสาขาการทำน้ำยาล้างจาน


ว้นที่ข่าว : 11/05/2560