สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นางสุชาดา - คงใจดี
-
สำเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น รุ่นที่ 1/2544 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นายบัณฑิต - หนูโงน
-
สำเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 2/2554 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ