ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายชาครีย์ - สุพรรณสิงห์ 11 พฤศจิกายน 2542 - 31 ตุลาคม 2543 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นางบังเอิญ - อินทรเทพ 1 พฤศจิกายน 2543 - 14 พฤษภาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นายปรัชญาพงศ์ - พรหมพล 15 พฤษภาคม 2550 - 31 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นายชาคริตย์ - เดชา 1 มิถุนายน 2552 - 16 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นางสาววัฒนาภรณ์ - พันธ์เขตรการ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
นางสาวบันฑิตา - คล้ายเจริญ 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
 


รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ