ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 19/07/2562
ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 09/07/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 26/11/2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 14/11/2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือแลัอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
รายงานงบทดลองรายวัน
ว้นที่ข่าว : 26/10/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 26/10/2561
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด และดูแลส่วนหย่อมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 19/04/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 19/04/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 261
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ว้นที่ข่าว : 08/12/2560
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 57 รายการ