ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
การตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ว้นที่ข่าว : 27/10/2560
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
ว้นที่ข่าว : 27/10/2560
การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ว้นที่ข่าว : 13/10/2560
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ว้นที่ข่าว : 13/10/2560
พิธีบวงสรวงนพปฏลสุวรรณฉัตร
ว้นที่ข่าว : 06/10/2560
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 06/10/2560
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2560
ว้นที่ข่าว : 13/09/2560
พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9
ว้นที่ข่าว : 16/08/2560
กิจกรรมปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า
ว้นที่ข่าว : 16/08/2560
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (ด้านอำเภอแม่สอด)
ว้นที่ข่าว : 16/08/2560
สัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก
ว้นที่ข่าว : 11/08/2560
พิธีเปิดศูนย์และมอบป้ายศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ว้นที่ข่าว : 11/08/2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
ว้นที่ข่าว : 07/08/2560
เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
ว้นที่ข่าว : 19/07/2560
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 143 รายการ