ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ระชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
รับสมัคร วิทยากร
ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
การประชุมสัมมนาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 26/07/2562
การตรวจรากชารของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 26/07/2562
พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน
ว้นที่ข่าว : 29/04/2562
ตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตาก
ว้นที่ข่าว : 29/04/2562
พิธีการฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ว้นที่ข่าว : 19/03/2562
ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 12/03/2562
วันสตรีสากล
ว้นที่ข่าว : 12/03/2562
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/03/2562
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
ว้นที่ข่าว : 02/03/2562
ออกรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.จังหวัดตาก
ว้นที่ข่าว : 27/02/2562
ออกให้บริการด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 25/01/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 202 รายการ