ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ รายชื่อผู้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
ว้นที่ข่าว : 29/10/2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 24/10/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
ประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
การตรวจราชการที่ 3 (Monitoring Evaluation)
ว้นที่ข่าว : 23/07/2561
เงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0%
ว้นที่ข่าว : 18/07/2561
สนพ.ตาก ร่วมออกให้บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ว้นที่ข่าว : 18/07/2561
สนพ.ตาก พัฒนากำลังคน อุตสาหกรรมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สนพ.ตาก ฝึกอบรม ช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน)
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
สนพ.ตาก สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 11/07/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 20/06/2561
สนพ.ตาก ออกให้บริการด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/06/2561
การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 11/06/2561
ตรวจราชการของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/06/2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยต์
ว้นที่ข่าว : 05/04/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 172 รายการ