หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

 

ประวัติ

          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์ในเครือข่ายของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ มีเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างโดยใช้ที่ราชพัสดุ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ระยะเวลาดำเนินการถึงปัจจุบัน 15 ปี มีภารกิจเกี่ยวกับพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ยกระดับฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่ปฏิบัติงานอยู่ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอยู่เพิ่มขึ้น หรือสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพและทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะของผู้ประกอบกิจการอีกด้วย

 

 

สถานที่ตั้ง

สังกัด :          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตั้งอยู่เลขที่ :  เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ :      0 5551 5248, 0 5551 5251

โทรสาร :        0 5551 5248

เว็บไซต์ :        http://www.dsd.go.th/tak

ผู้ดูแลเว็บไซต์ :   นางยุวพา  สุพัฒน์, นางสาวชลาลัย  กมลคุณาชัย

E-mail :             yuwapa95@gmail.com, chalalai@gmail.com

 

จำนวนเจ้าหน้าที่ :

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

          ข้าราชการ                  จำนวน    10   คน

          ลูกจ้างประจำ              จำนวน     4    คน

          พนักงานราชการ         จำนวน     7    คน

          ลูกจ้างชั่วคราว           จำนวน     1    คน

                    รวม                 จำนวน    22    คน